Certyfikaty

Standard Euro/UIC/EPAL palet

Palety stosowane są jako sztywne podłoże, na którym można układać drobniejsze opakowania i transportować je w większej ilości. Zaprojektowane są tak, aby można było łatwo podnosić je za pomocą wózków widłowych. Wymiary palet zostały ustandaryzowane. Środki transportu oraz pomieszczenia magazynowe dostosowane są w większości do umieszczania w nich określonych typów palet.

Najbardziej rozpowszechniona w Europie jest tak zwana „europaleta”, oznaczana z boku napisem „(EUR)”. Waga ok: 25 kg. Europaleta została stworzona po raz pierwszy w 1950 roku przez szwedzki koncern BT Industries, jako uniwersalna paleta do wszystkich rodzajów wózków widłowych. Dodatkowo stosuje się czasami tak zwane „nadstawki paletowe”, drewniane, szczelne obudowy, osłaniające z boków i z góry towar ułożony na palecie. Spotyka się również tak zwane „skrzyniopalety”, wykonane z tworzyw sztucznych lub aluminium, które oprócz sztywnego spodu mają również ściany i klapę zamykającą od góry. Istnieją także ich wersje izotermiczne, zapewniające utrzymanie określonej temperatury we wnętrzu. Paletozbiornik jest to paleta zintegrowana ze zbiornikiem, spotyka się wersje przeznaczone dla płynów oraz dla materiałów sypkich.

 

Obróbka termiczna palet IPPC/ISPM-15

Transport opakowań drewnianych pomiędzy krajami, na przykład palet, skrzynek, pudeł, bębnów, klatek czy beczek wykonanych z surowego drewna, sprzyja ryzyku rozprzestrzeniania się szkodników drewna mogących być zagrożeniem dla ekosystemu danego kraju. Dlatego też opracowano standard ISPM 15 – jest to Międzynarodowy Standard dla Środków Fitosanitarnych ISPM numer 15 Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin IPPC, który ma na celu uregulowanie międzynarodowego obrotu opakowań drewnianych w ramach Unii Europejskiej i w handlu z innymi krajami.

Obecnie obróbka ISPM 15 przeprowadzona jest jako obróbka termiczna (oznaczenie symbolem HT) – opakowanie poddawane jest działaniu temperatury 56°C przez minimum 30 minut, co pozwala na skuteczne usunięcie zagrożenia. Fumigacja bromkiem metylu (oznaczenie symbolem MB) ze względu na szkodliwość bromku metylu od dnia 18 marca 2010 roku jest niedozwolona w Europie. Obróbka ISPM 15 opakowań drewnianych metodą termiczną jest najbardziej bezpieczna zarówno dla człowieka, jak i dla samych produktów, jak i również jest szybka i skuteczna w stosunku do szkodników.